Byråns namn kommer från Severius av Antiokia. Severius, vars karaktärsdrag utgör en pelare för byrån, var en jurist under 500-talet som sedan kom att bli patriark över den Syrisk Ortodoxa Kyrkan. Han stred för det rätta och stod upp för sanningen trots kraftiga motstånd. Severius & Partners Juristbyrå leds av samma anda.

Vi har stor erfarenhet av att bemöta människor i utsatta situationer samt av att arbeta med människor som söker skydd i Sverige. Genom vårt gedigna intresse av att stå på den svages sida och genom våra erfarenheter besitter vi god kompetens och kan därför hjälpa dig och se till att dina rättigheter tillvaratas.

Med medmänsklighet som vår drivkraft kan du som klient känna dig trygg och lita på att vi kommer att tillvarata dina intressen. Varje fall vi tar oss an får vårt fulla engagemang och vi strävar ständigt efter att överträffa dina förväntningar. Att se över sin rätt och att förbereda sig inför en rättsprocess kan vara betungande. Därför kan du känna dig trygg när du lämnar dina rättigheter i våra händer.

Välkommen att kontakta oss oavsett rättsområde!

våra medarbetare

Bild av Fadia Touma
Jur. ombud, grundare och VD

Fadia Touma

Fadia Touma har bred erfarenhet av humanjuridik och har tidigare arbetat med asyl- och migrationsrätt, civilrätt, europarätt, försäkringsrätt och hyresrätt.

Bild av Marianne Touma
Jur. kand. och grundare

Marianne Touma

Marianne Touma har inriktat sig på barnrätt samt civil- och straffprocess. Hon har tidigare arbetat med asyl- och migrationsrätt, hyresrätt och socialrätt.