asyl- och migrationsrätt

Behöver du hjälp med asyl- och medborgarskapsfrågor? Arbets- och uppehållstillstånd? Tveka då inte på att kontakta oss. Vi hjälper dig med din ansökan och ser även över dina anhörigas möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige.

Har du fått uppehållstillstånd beviljat och behöver ansöka om förlängning? Har du fått ett avslagsbeslut? Vi hjälper dig med dina ärenden och överklagningar.

brottmål

Vi hjälper dig som har blivit utsatt för brott och tillvaratar din rätt och säkerhet. För det fall en åklagare beslutar att väcka åtal mot dig och du inte har rätt till en offentlig försvarare kan du anlita oss som privat försvarare. Som privat försvarare hjälper vi dig som blivit misstänkt för ett brott och för din talan inför domstol.

familjerätt

Vi hjälper dig med familjerättens alla områden. Vill du upprätta ett testamente eller ett äktenskapsförord? Eller behöver du hjälp med samboavtal, äktenskapsskillnad, bouppteckning och bodelning? Tveka inte på att vända dig till oss för hjälp.

civilrätt

Kontakta oss om du är i behov av civilrättslig hjälp. Det kan vara allt från att driva in fordringar till hjälp med kontraktsrättsliga frågor. Vi upprättar alla möjliga kontrakt för civilrättens många områden.

Har du hamnat i en tvist finns vi här för att hjälpa dig och för din talan inför domstol. Vi ser över din rätt och ser till att den tillvaratas. Han du frågor eller funderingar kring arbetsrätt, avtalsrätt, fastighetsrätt, hyresrätt, köprätt, skadeståndsrätt eller något annat civilrättsligt område? Tveka då inte på att höra av dig till oss! Vi hjälper dig både vid rådgivning eller vid behov av ombud.